SBO De Lings - Tegelen
MENU

Verlof aanvragen

Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school. Het kan voorkomen dat u buiten de schoolvakanties en vrije dagen om, verlof nodig heeft. Dit dient schriftelijk aangevraagd te worden. De directeur van de school beoordeelt de aanvraag en neemt op grond van de wettelijk gestelde kaders de beslissing of het verlof wel of niet wordt toegekend.

Hier vindt u informatie over de wettelijke kaders inzake verlof aanvragen

Hier vindt u de link naar het verlofformulier minder dan 10 dagen

Hier vindt u de link naar het verlofformulier meer dan 10 dagen