SBO De Lings - Tegelen
MENU

Welkom in de groep van juf Michelle en juf Loes

Michelle Voss

Leerkracht Jonge kind

Loes Janssen

Leerkracht

Laura Hanraets

Onderwijsassistente

Ayse Berk

Onderwijsassistente

Hallo allemaal!

Welkom op de groepspagina van de jonge kindgroep van juf Michelle en juf Loes.
In onze groep wordt volop gespeeld, gewerkt, ontdekt en geleerd! We zijn nu met 11 kinderen in de groep. Juf Michelle werkt op maandag tm woensdag. Juf Loes werkt op donderdag en vrijdag. Onze onderwijsassistentes juf Laura en juf Ayse werken in alle jonge kind groepen. 

Dagelijks staan de kleurenmonsters bij ons centraal. Hoe voel je je en hoe kunnen we helpen dit op te lossen? Op deze manier kunnen we elke dag beter om gaan met onze gevoelens en die van de ander.

Vanuit een thema dat past bij de interesses van de kinderen, spelen en werken wij in hoeken en met materialen, doen we activiteiten in de kring en natuurlijk spelen we ook veel buiten! Want spelen is leren! Al spelend komen wij in aanraking met taal en rekenen en krijgen we elke dag wat meer grip op de wereld om ons heen. Wanneer kinderen interesse laten zien voor de geletterde en gecijferde wereld, kunnen ze starten met het leren lezen en rekenen. Deze schoolse vaardigheden worden ook thematisch aangeboden en in begeleide kringactiviteiten.

Elk kind mag zich ontwikkelen op zijn eigen tempo en krijgt aanbod dat bij hem past. Wij volgen het kind!

We werken altijd vanuit de beleving van de kinderen. De kinderen bedenken onze thema´s. Dit doen wij samen met de andere jonge kind groep. Wil je weten wat wij allemaal leren en doen? Klik eens op het tabblad 'jonge kind groepen'.

 

Groetjes juf Michelle en juf Loes