SBO De Lings - Tegelen
MENU

Onze school

De Lings is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Een kleine school met een prettige sfeer. Kinderen die De Lings bezoeken hebben een toelatingsverklaring SBO ontvangen van het samenwerkingsverband. De Lings is onderdeel van Stichting Kerobei. 

 

Missie en visie van de school:

De missie van de Lings voor alle betrokkenen: Jij mag er zijn!

Acceptatie en veiligheid vinden wij sleutelwoorden in de ontwikkeling van kinderen. Een kind kan zich alleen ontwikkelen als het zich geaccepteerd voelt zoals het is.
Ons uitgangspunt is:

                                                  “leer mij het zelf te doen!”

 

 

Ons onderwijsconcept

SBO De Lings, niet zomaar een school maar een school met een eigen vernieuwend onderwijsconcept: het Pruijsten-concept. 


Maatschappelijke taak:

We zien onze school als een kleine leef- en leergemeenschap , waar we de kinderen voorbereiden op het leven als zelfstandig burger in een samenleving van veranderingen en onvoorspelbaarheid. 

De huidige samenleving is door internet en social media enorm veranderd. Kennis is snel te vinden op internet en veel van onze sociale contacten zijn ook digitaal. Volwassenen hebben in deze digitale wereld andere vaardigheden nodig dan 30 jaar terug. En hoe zal dat over 30 jaar zijn? We weten niet hoe de samenleving zich in de toekomst ontwikkelt. Wat moeten volwassen mensen dan kennen en kunnen? Welke nieuwe banen zullen er voor onze leerlingen zijn?


Het Pruijsten-concept:

Het Pruijsten-concept gaat uit van betekenisvol onderwijs in heterogene groepen met een hoge mate van eigenaarschap.

In het Pruijsten-concept gaan we uit van verschillen. 


Betekenisvol onderwijs

Wanneer leren betekenis heeft voor de leerling, leert hij (lees ook zij) met meer motivatie en kan hij dat wat hij leert beter onthouden. Hij kan de kennis die hij in betekenisvolle leertaken heeft opgedaan eerder ook in andere situaties inzetten. De leerkracht kan betekenisvol leren op verschillende manieren stimuleren. De leerkracht kan er voor zorgen dat de leertaak uitgaat van de eigen ervaring van de leerling of betekenis heeft in een actuele situatie of vanuit een project of thema. 

Het echt zien en kennen van de leerling is een voorwaarde om het onderwijs betekenisvol voor deze leerling in te kunnen richten. 


Heterogene groepen

We werken in heterogene groepen die we zien als kleine leefomgeving. Hierin leren we van en met elkaar. Kinderen van 4 jaar t/m ongeveer 8 in de ‘jonge kindgroepen’ en vanaf ongeveer 8 t/m 12/13 jaar in de ‘mentorgroepen’. Kinderen zitten niet in een ‘jaargroep’ en kunnen dus ook niet ‘blijven zitten’. In de jonge kindgroepen is het spelend leren leidend en in de mentorgroepen is dit meer ontdekkend en onderzoekend leren.  
De leerlingen zitten een aantal jaren bij dezelfde leerkracht.Ze kennen elkaar door en door.

Twee  groepen vormen samen een unit. In deze unit werken de kinderen aan hun eigen leerlijnen en hun eigen doelen op een manier die aansluit bij hun eigen leerstijl.


Eigenaarschap

Eigenaarschap ervaart de leerling omdat hij/zij bij ons kan werken aan eigen doelen op een manier die passend is bij zijn/haar leerstijl en de leertaken betekenisvol zijn. Hier treffen ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘betekenis’ elkaar. We streven naar een verhouding van 80% leerlinggestuurd en 20% leerkrachtgestuurd. Leerlingen volgen hun eigen leerlijn en hebben zicht op hun vervolgstappen. Heldere doelen en groei worden vastgelegd in het portfolio. Er is ruimte om te ontdekken en ervaren, er is keuzeruimte en je mag in plaats van dat je moet. Dit draagt bij aan een mate van interne rust bij de leerling waardoor deze  tot leren komt.  

Hierdoor is er ruimte om te versnellen of vertragen, passend bij het proces van het kind, zonder dat dit een uitzondering is. Op deze manier bieden we gelijke kansen door ongelijk te handelen.
 

Brede expertise in school versterkt het concept

Binnen onze kleine leefomgeving zijn naast de leerkracht verschillende andere professionals betrokken die een rol kunnen spelen in de ontwikkelbehoeften van het kind. Denk bijvoorbeeld aan orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en sociaal maatschappelijk werker. Personen die vanuit verschillende professies een bijdrage kunnen leveren aan de rijke leeromgeving op de verschillende ontwikkelgebieden van een kind, zonder dat dit een uitzonderingspositie oplevert. 

 

Flexibel concept 

In het concept staan, zoals u heeft kunnen lezen, de kenmerken betekenisvol, heterogene groepen en eigenaarschap centraal. Dit biedt veel ruimte voor verschillende vormen van invulling. Zo is de huidige manier van werken een continu proces van aanpassing en verandering.  

 

Het Pruijsten-concept is ontleend aan Jack Pruijsten, voormalig directeur SBO De Lings.  Dhr Pruijsten heeft in 2006 samen met het team de kanteling kunnen maken naar het werken met een organisatievorm die niet gebaseerd is op het leerstofjaarklassensysteem en hiermee meer recht doet aan de ontwikkeling van kinderen. De Lings gunt meer scholen en leerkrachten deze kijk op onderwijs en kinderen, die niet voorbehouden hoeft te zijn aan het SBO.