SBO De Lings - Tegelen
MENU

Ons schoolconcept

De Lings is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). De naam de Lings is ontleend aan het grondgebied de Lings dat aan onze school grenst. Op 6 januari 1986 ging De Lings hier als LOM- school van start. Nu is De Lings een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 13 jaar met 2 jonge kind groepen en 5 mentorgroepen. Daarnaast is De Lings een schakel binnen een samenwerkingsverband met andere scholen.

We vervullen 2 belangrijke taken;

1: onderwijs verzorgen aan de leerlingen die onze school bezoeken; betekenisvolle context creëren, kinderen eigenaar laten zijn van hun eigen ontwikkeling,

2: ondersteuning bieden aan de scholen binnen ons samenwerkingsverband

 

 Missie en visie van de school:

De missie van de Lings voor alle betrokkenen: Jij mag er zijn!

De visie van de Lings op onderwijs en opvoeding: Acceptatie en veiligheid vinden wij sleutelwoorden in de hernieuwde ontwikkeling van de kinderen. Een kind kan zich alleen ontwikkelen als het zich geaccepteerd voelt zoals het is. Op onze school vindt de ontwikkeling van kinderen plaats in een betekenisvolle context. Dit betekent voor ons handelen telkens opnieuw zoeken naar mogelijkheden voor betekenisvol leren voor onze kinderen.

In de periode april t/m mei 2013 heeft er een heroriëntatie op visie en concept plaatsgevonden. De visie op onderwijs is nog steeds actueel met de toevoeging van het woord “eigenaarschap” voor kinderen en volwassenen.

De methodes die we hanteren zijn hierbij een leidraad. Uitgangspunt is het kind en zijn ontwikkelingsniveaus. Hierop stemmen we af en sluiten we aan. Daarnaast bieden we betekenisvol onderwijs aan, waarbij het uitgangspunt is:

                                                  “leer mij het zelf te doen!”

 

SBO de Lings, niet zomaar een school, maar een school met een eigen vernieuwend onderwijsconcept. De Lings is net even anders, iedereen krijgt ruimte en vrijheid om te zijn wie je bent, ruimte en vrijheid om je verder te ontwikkelen. Ruimte en vrijheid om keuzes te (leren) maken die goed zijn voor jouw ontwikkeling. Kinderen worden eigenaar van hun eigen ontwikkeling en bepalen samen met hun mentor de te volgen leer- en ontwikkelingsroute. 

 

Onze school maakt deel uit van stichting Kerobei.

Eigenaarschap is het belangrijkste sturende element van stichting Kerobei.
Eigenaarschap impliceert onder andere: verantwoordelijkheid nemen en dragen, aanspreekbaar zijn op het eigen handelen en resultaten, mee ontwikkelen en innoveren, open staan voor anderen en hen erbij betrekken, denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden, oog hebben voor de eigen uniciteit en die van anderen. Eigenaar zijn houdt ook in: anderen eigenaar laten zijn.

De kernwaarde “eigenaarschap” krijgt gestalte in de identiteit, het ontwikkelen en leren, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerschap; de professionele cultuur en het leiderschap.