SBO De Lings - Tegelen
MENU

Unit oranje

Op SBO De Lings hebben we twee jonge kind groepen, unit oranje. Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze groepen. In onze groepen zitten kinderen vanaf vier jaar. Doorstroom naar een van de mentorgroepen vindt plaats op het moment dat het kind voldoende stappen heeft gezet in de aanvankelijke leerontwikkeling. Ook in sociaal emotioneel opzicht is het belangrijk dat het kind in staat is om een verantwoorde overstap te maken naar het voortgezet leren. Wij geven betekenisvol inhoud aan ons onderwijs aan de hand van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de jonge kinderen. 

Onderstaand kunnen jullie gedurende het schooljaar lezen wat wij zoal ontdekken en leren in onze groepen.

Juf Michelle V, juf Susan, juf Paulien, juf Michèle en onze onderwijsassistentes Laura en Ayse.

 

 

Schooljaar 2021-2022

Poppenkast met Jan Klaassen

De kinderen hebben afgelopen vrijdag genoten van de poppenkast.

Juf Michèle en juf Paulien waren in topvorm en de kinderen mochten lekker meedoen. 

De ridder had namelijk een probleem! Een groot, vliegend, groen probleem. 

Hij moest de draak verslaan maar hij durfde dit niet. Jan Klaassen sprong hem al snel te hulp maar ook samen stonden ze te bibberen op de beentjes.

Gelukkig hadden de kinderen veel tips en Ilay had zelfs een fantastisch plan om de draak te verslaan!

De ridder en Jan Klaassen hebben de draak verslagen met een prop papier. Super plan Ilay!

Het was een hele gezellige ochtend.

 

Klankgebaren en letterkaart

Wilt u uw kind thuis graag een handje helpen wanneer hij/zij letters of woorden wil schrijven?

Gebruik dan het juiste klankgebaar en de juiste schrijfletter (blokletter).

De link voor de klankgebaren: http://onderwijsgek.nl/wp-content/uploads/2016/01/KLANKGEBAREN.pdf

Wij gebruiken in het jonge kind nog geen hoofdletters.

Groetjes van de juffen van het jonge kind

Belangrijke informatie Jonge kind groepen

Beste ouders/verzorgers,

start uw kind op de Lings binnen de jonge kind groepen of bent u opzoek naar extra informatie. 

Open dan even de volgende link: t3://file?uid=8544

 

Bij vragen, neem contact op met een van de juffen. 

Juf Michèle, juf Michelle, juf Paulien en juf Susan

Dansen en zingen met het kunstencentrum

Afgelopen dinsdag kregen wij een leuke swingende workshop vanuit het kunstencentrum.

Wij hebben samen gezongen, gesprongen en gedanst.

Het was een super gezellige ochtend!

Schrijven op de tafel

Oefenen van letters en getallen doen wij niet alleen op blaadjes.

Wij oefenen in de scheerschuim, met verf, in de zand en sinds kort ook gewoon op TAFEL!

Natuurlijk wel met speciale potloden (Woody van Stabilo).

 

Thema: jonkvrouwen en ridders

Arme jonkvrouw Roos....

Ze kwam maandag huilend de school binnen op haar paard met haar grote hulp, de page. 

Ze was haar ridder Rik kwijt. Hij moet gaan vechten in een tournooi zodat hij met jonkvrouw Roos kan trouwen!

Wij willen natuurlijk graag een groot feest op de bruiloft, dus wij gaan samen jonkvrouw Roos helpen om haar ridder Rik te vinden. 

 Een mooie betekenisvolle eerste introductie van het nieuwe schooljaar waarin de nieuwe woorden van de week behorend bij het thema de kinderen voor de eerste keer om de oren vliegen! 

De woorden van de week worden vaker in een week herhaald en komen ook terug bij onze logopediste. In deze periode gingen we aan de slag met deze woorden van de week:

Week 37: de middeleeuwen, de jonkvrouw, de ridder

Week 38: de kantelen, de kroonluchter, boven en beneden

Week 39: de bruiloft, verkering, goud

Week 40: oud en nieuw, het wapen van een koninkrijk, eerste  


Een kleine greep uit de liedjes en versjes die we leren:

Lied: Ridder bij de haard – Wijs: Slaap kindje slaap
Ridder bij de haard
Daar buiten loopt z’n paard
Daar binnen brandt een vuurtje
Daar zit de ridder een uurtje
Ridder met z’n zwaard
Zit lekker bij de haard!

Versje behorend bij het letteraanbod r:
de r is van ridder
hij zit op een paard
hij draagt een harnas 
en vecht met zijn zwaard

Letteraanbod starters: 
r-i-k, r-oo-s, r-aa-m (Om deze reden heette de jonkvrouw en de ridder in het toneelstuk Roos en Rik).

Letteraanbod aanvankelijk leerders 2:
herhalen: rik en raam
v-uu-r, ring, goud, ei

Letteraanbod aanvankelijk leerders 3:
r-i-ng p-ij-l en b-oo-g, 
aai, ooi, oei, nk, sch

*Wil je weten in welke instructiegroep uw kind zit, vraag het even aan de juf!