SBO De Lings - Tegelen
MENU

Mentorgroepen

Op SBO De Lings hebben we zes mentorgroepen. In deze mentorgroepen zitten kinderen van ongeveer 7 t/m 13 jaar. 

Binnen De Lings werken kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samen. Kinderen hebben een eigen mentorgroep met een vaste leerkracht (mentor). Hier zijn kinderen bezig met thematisch lezen, rekenen en spelling, er zijn sociale contacten en is er aandacht voor de actualiteit.
We werken doelgericht aan het verkrijgen van kennis, inzichten en vaardigheden. Deze doelen worden in gesprekken met kinderen door het kind en de leerkracht samen geformuleerd. Op basis van doelen kunnen leerkrachten samen met de kinderen de leeromgeving inrichten met diverse uitdagende betekenisvolle werkvormen.

De functie van de mentorgroep is een sociale (hier vindt ontmoeting plaats) en een organisatorische (hier wordt gepland). De functie van de mentor is contact en nabijheid voor de kinderen te betekenen. Hij/zij is de eerstverantwoordelijke voor het volgen van de ontwikkeling van het kind. De mentor is verantwoordelijk voor de (ontwikkelings) informatie en communicatie over en met het kind, ook naar de ouders. 

Elke periode staat een kernconcept (thema) centraal, zowel binnen de mentorgroep als binnen de workshops wordt hier op een betekenisvolle wijze inhoud aan gegeven. De kinderen zijn iedere dag een periode in de eigen mentorgroep en kunnen dagelijks op basis van interesse en eigen ontwikkeling een keuze maken voor diverse workshops. 

Juf Susan, juf Cindy, meneer Robert, juf Michelle, juf Pauke, juf Selina, juf Hilke, juf Lobke, juf Joyce, juf Fieke