SBO De Lings - Tegelen
MENU

Bewegingsonderwijs

Bewegen moet je leren

School is dé plek om kinderen te leren bewegen.

Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het is fantastisch om te doen en brengt vooral ook veel plezier en ontspanning

Sport heeft een belangrijke meerwaarde voor kinderen en jongeren. Sport en bewegen stimuleert de gezondheid, werkt tegen overgewicht en is onmisbaar voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van jeugd. Sport wordt door veel kinderen leuk gevonden en draagt ook bij aan de realisatie van onderwijsdoelen zoals de verbetering van schoolprestaties en vermindering van schooluitval. Het is daarom van belang dat kinderen in de leeftijd dat ze op de basisschool zitten voor het eerst kennismaken met sport en hun sportloopbaan starten.

Visie

Ons uitgangspunt bij bewegingsonderwijs is kinderen op een veilige en adequate manier kunnen begeleiden. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat kinderen elkaar bewegend ontmoeten en dat de pedagogische invalshoek van groot belang is. Elke kind moet zich veilig voelen en voor elk kind moet er een plekje zijn bij bewegingsonderwijs ongeacht de vaardigheden. We vinden het van belang dat kinderen zich gezien voelen, competent voelen zodat we ze kunnen voorbereiden op levenslang bewegen. We willen  op onze school een bijdrage leveren aan een actieve en gezonde levensstijl van kinderen.