SBO De Lings - Tegelen
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (M.R.), zo ook De Lings. De M.R. komt ongeveer 5x per jaar bij elkaar voor een vergadering. We bespreken zaken die met het beleid van De Lings te maken hebben. De M.R. overlegt met de directie en zo nodig het schoolbestuur over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld wanneer onderwijskundige doelen van de school veranderen; er nieuwbouw of een grote verbouwing van de school moet komen; activiteitenplannen worden vastgesteld of veranderd.

De M.R. heeft twee soorten rechten. Het eerste recht is het instemmingsrecht dat bindend is voor de directie. Dit wil zeggen dat de directie dat besluit moet uitvoeren. Het tweede is het adviesrecht en dit is niet bindend voor de directie.

Soms willen we extra goed weten wat de gevolgen van bepaalde zaken zijn voor De Lings. Daarvoor kunnen we Joost Jacobs, de directeur raadplegen. Hij is er, waar mogelijk, elke vergadering bij als adviseur. Vergaderingen zijn openbaar.        

 

Namens de ouders hebben zitting: 
- Sandy Ernste

- Tim Witter

 

Namen het team hebben zitting:
- Susan Cuypers
- Michelle Voss
- Cindy van Lier

De MR vindt het belangrijk dat u als ouders de mogelijkheid moet hebben om vragen te stellen aan de MR. Daarom heeft de MR een eigen emailadres.
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar administratie.delings@kerobei.nl met als onderwerp MR.
De MR zal uw vraag of opmerking tijdens de eerst volgende vergadering in behandeling nemen.