SBO De Lings - Tegelen
MENU

Welkom in de groep van juf Susan & juf Paulien

Susan Cuypers

Leerkracht jonge kind

Paulien Timmermans

Leerkracht

Ayse Berk

Onderwijsassistente

Laura Hanraets

Onderwijsassistente

Welkom in onze groep

Welkom op onze groepspagina! In onze groep zijn 2 juffen verantwoordelijk voor de groep. Juf Susan werkt op maandag tm donderdag, juf Paulien werkt op vrijdag. Onze onderwijsassistentes juf Ayse en juf Laura werken in alle jonge kind groepen. We hebben 14 kinderen in onze klas. Het kan dat er nog kinderen instromen of uitstromen dit jaar.  

Spelen staat in de jonge kind groep centraal. Want.... SPELEN=LEREN! Kinderen spelen in hoeken, met zand en water, op een mat op de grond, aan de tafel en buiten op het plein. Tijdens spel bewegen, oefenen, ervaren, construeren en bouwen kinderen. Ze zijn al spelend bezig met taal, rekenen en sociale vaardigheden en krijgen zo ook grip op de wereld om zich heen. De belevingswereld van de kinderen is uitgangspunt bij het invullen van onze thema’s en hoeken. De kinderen worden hierbij betrokken. Wanneer kinderen interesse laten zien voor de geletterde en gecijferde wereld, nemen we ze mee in het leren lezen en rekenen. Deze schoolse vaardigheden worden ook thematisch aangeboden en in begeleide kringactiviteiten.

Dagelijks staan de kleurenmonsters bij ons centraal. Hoe voel je je en hoe kunnen we helpen dit op te lossen? Op deze manier kunnen we elke dag beter om gaan met onze gevoelens en die van de ander.

Elk kind mag zich ontwikkelen op zijn eigen tempo en krijgt aanbod dat bij hem past. Wij volgen het kind!

Onder het tabblad ´unit oranje´ van het jonge kind kun je vinden met welk thema we momenteel werken in de groep.

Groetjes juf Susan en juf Paulien