SBO De Lings - Tegelen
MENU

Welkom in de groep van juf Michèle en juf Michelle

Michelle Voss

Leerkracht

Laura Hanraets-Spruijtenburg

Onderwijsassistente

Peggy Aelen

Gespecialiseerde onderwijsassistente

Welkom in onze groep

In onze groep werken 2 juffen. Juf Michelle werkt op maandag en vrijdag. Juf Michѐle werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Onze onderwijsassistente juf Laura en juf Peggy werken in beide jonge kind groepen. Juf Lieke helpt ons op vrijwillege basis. We hebben 12 kinderen in onze klas. Het kan dat er nog kinderen instromen dit jaar.  Spelen staat in de jonge kind groep centraal. SPELEN=LEREN Kinderen spelen in hoeken, met zand en water, op een mat op de grond ,aan de tafel en buiten op het plein. Tijdens spel bewegen, oefenen, ervaren, construeren en bouwen kinderen. Ze zijn al spelend bezig met taal, rekenen en sociale vaardigheden en krijgen zo  ook grip op de wereld om zich heen. De belevingswereld van de kinderen is uitgangspunt bij het invullen van onze thema’s en hoeken. De kinderen worden hierbij betrokken. Wanneer kinderen interesse laten zien voor de geletterde en gecijferde wereld, nemen we ze mee in het leren lezen en rekenen. Deze schoolse vaardigheden worden ook thematisch  aangeboden en in begeleide kringactiviteiten.

Elk kind mag zich ontwikkelen op zijn eigen tempo en krijgt aanbod dat bij hem past. Wij volgen het kind!

Onder het tabblad ´jonge kind groepen´ van het jonge kind kun je vinden met welk thema we momenteel werken in de groep.

 

 

 

 

De kinderboerderij

We zijn met onze groep bij de kinderboerderij geweest. We hadden een kennismakings les. We hebben gekeken hoe eenden leefden en wat voor een soort dier het is. Wisten jullie dat een eend een vacht heeft en dat ze meteen poepen in het water! Ieuw!! Ze schreeuwen ook heeeeel hard als het mannetje het vrouwtje kwijt is haha, dat was gek! Het was ook heel raar om te zien dat eenden een soort regenjas aan hebben, het water druipt er gewoon af. Ook hebben we allemaal eikels verzameld, deze mochten we geven aan het varken. Er was ook een rat. We mochten kiezen of we de rat op ons hoofd wilde laten zitten, op schoot of gewoon aaien.