SBO De Lings - Tegelen
MENU

Schoolgids 2021-2022

Via  https://drive.google.com/file/d/1wrwiT470dmmPs5v1VQSlFhHUbZJf8JP9/view?usp=sharing kunt u de schoolgids van SBO De Lings lezen.

In deze gids geven we aan waar de school voor staat, hoe de school is georganiseerd, welke ondersteuning aan uw kind gegeven kan worden, welke resultaten we bereikt hebben en hoe we ons onderwijs willen ontwikkelen. Wij willen u graag duidelijk maken wat u van de school mag verwachten en ook wat van u wordt verwacht. De opvoeding en het onderwijsleerproces zijn namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en van de school.

We willen samen met u niet alleen de kinderen zoveel mogelijk kennis en leervaardigheden meegeven, maar hen ook toerusten met sociale vaardigheden zodat ze goed kunnen functioneren in onze complexe samenleving. Voor het personeel van De Lings zijn behalve kennis en vaardigheden óók de persoonlijke kwaliteiten van de kinderen belangrijk. Aan al die ontwikkelingen willen we graag met u samen werken, waarbij we een hoge mate van welbevinden voor alle betrokkenen nastreven.

We hebben veel zorg besteed aan de diverse onderwerpen. Uiteraard staan wij open voor verbeteringen en aanvullingen, waardoor de gids alleen maar beter kan worden. Mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact op met school.

De medezeggenschapsraad heeft met de inhoud van deze schoolgids ingestemd. Aan de inspectie van Onderwijs is hij ook ter beoordeling opgestuurd.

We hopen en vertrouwen op een fijne en goede samenwerking tussen u, uw kind(eren) en de school.

Het team van SBO De Lings.