SBO De Lings - Tegelen
MENU

Extra ondersteuning

Op onze school bied ik extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. Samen met het kind ga ik aan de slag, dit kan individueel, in kleine groepjes of in de mentorgroep. Ik ondersteun de mentor, kijk samen met de mentor en het kind naar de hulpvraag en behoeften van het kind. In een eigen leerlijn leg ik de speciale ondersteuningsbehoefte van het kind vast en maken we concrete doelstellingen. Zo is voor iedereen duidelijk waar we aan werken.

Naast de extra ondersteuning ben ik ook opgeleid om weerbaarheidstrainingen te geven. Deze training vindt altijd plaats in een groep kinderen die dit nodig hebben. In de groep gaan we samen aan de slag om de sociale vaardigheden van de kinderen verder te ontwikkelen. Ze leren bijvoorbeeld om op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Ik vind het van belang dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen en stimuleer en begeleid ze in hun sociaal emotionele vaardigheden. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken, zoals onder andere; Handleiding voor jezelf, Dyslexie de baas, Het grote ik boek, Wie ben jij? en Ik ben speciaal.

Ik kijk naar het kind en naar wat hij of zij nodig heeft om te groeien en zich te kunnen ontwikkelen, daar sluit ik dan bij aan.