SBO De Lings - Tegelen
MENU

Ouderraad SBO de Lings

De ouders en de school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Hiervoor is een goed contact tussen ouders en school noodzakelijk. De ouderraad wil hulp bieden om contact met de ouders te bevorderen en streeft naar een actieve betrokkenheid van ouders bij de begeleiding van hun kind. Heeft u over uw kind, over de school of zaken die hiermee in verband staan, vragen of opmerkingen en wilt u (eerst) met mede-ouders hieromtrent in contact treden, dan staat de ouderraad voor u klaar. Ieder lid van de ouderraad heeft zich als contactpersoon ter beschikking gesteld en zal, in overleg met u, ervoor zorgen dat uw vragen zo snel mogelijk worden behandeld. De ouderraad hoopt op deze wijze een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen en een goed contact tussen de ouders te bevorderen om zodoende elkaar tot steun te zijn.

Daarnaast is de ouderraad actief bij diverse activiteiten die binnen en buiten de school georganiseerd worden. Wilt u meer informatie of zou u actief willen zijn in de ouderraad, neemt u dan contact op met een van onderstaande leden:
Suzanne Derix, moeder van Job en Raff
Rositha Wijnands, moeder van Emmelie (oud leerling)
Karin Thijssen - moeder van Quinn
Rianne Hendriks-Jacobs - moeder van Liana en Kaylee
Sandy Vullings - moeder van Sem   
Sylvia Schmitz - moeder van Yari